Thẩm mỹ viện Ánh Quyên chuẩn bị khai chương chi nhánh 3 tại TP.HCM

Thẩm mỹ viện Ánh Quyên chi nhánh 3 sẽ chính thức khai trương vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 tại quận Bình Tân, TP.HCM.