Hệ thống Thẩm mỹ viện BENA - USA khai trương chi nhánh thứ 55

Ngày 24/9 vừa qua, hệ thống Thẩm mỹ viện BENA - USA vừa khai trương chi nhánh thứ 55 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là chi nhánh được nhượng quyền và quản lý bởi Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023 – Lê Thơ.